اخبار

فلفل قرمز ریسک مرگ و میر را کاهش می دهد

۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ آذر

محققان ایتالیایی عنوان می کنند؛ فلفل قرمز ریسک مرگ و میر را کاهش می دهد مطالعه اخیر نشان می دهد افرادی که به طور منظم فلفل قرمز تند مصرف می کنند با کاهش ریسک مرگ روبرو هستند. به گزارش خبرنگار مهر، محققان در این مطالعه دادههای مربوط به ۲۴,۳۲۵ زن و مرد ایتالیایی را بررسی کردند. همه شرکت کنندگان ۳۵ سال به بالا بودند و به مدت میانگین ۸.۲ سال تحت نظر بودند. هر یک از شرکت کنندگان، پرسشنامهای در مورد عادات رژیم غذایی شأن در طول یک سال قبل از ثبت نام در مطالعه تکمیل کردند و در آن سوالاتی هم در مورد فلفل قرمز پرسیده شده بود. در مجموع ۲۴.۳ درصد از شرکت کنندگان چهار بار یا بیشتر در هفته فلفل قرمز مصرف میکردند و ۳۳.۷ درصد به ندرت مصرف کرده یا اصلاً فلفل مصرف نمیکردند. یافتههای این مطالعه نشان داد مصرف منظم فلفل قرمز (۴ بار یا بیشتر در هفته) با کاهش ۲۳ درصدی ریسک مرگ و میر به هر علتی مرتبط بود. همچنین محققان دریافتند مصرف کنندگان منظم فلفل قرمز با کاهش ۳۴ درصدی مرگ قلبی عروقی روبرو بودند. آنها دریافتند اگرچه مصرف فلفل قرمز با کاهش ریسک سرطان هم مرتبط است اما میزان آن قابل توجه نیست. وجود فواید ناشی از مصرف فلفل قرمز هنوز مورد بحث و بررسی است. اما یک نظریه محققان این است که وجود ماده کاپسایسین (capsaicin) در فلفل قرمز به کاهش وزن کمک میکند. از این رو افرادی که فلفل قرمز بیشتری مصرف میکنند میانگین شاخص توده بدنی شأن در وضعیت سلامت قرار دارد.

گذاشتن نظر