اخبار

نخستین جلسه قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی برگزار شد

۱۳۹۸ دوشنبه ۲۰ خرداد

با فرماندهی وزیر بهداشت؛ نخستین جلسه قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی برگزار شد: نخستین جلسه قرارگاه تامین مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی، به فرماندهی وزیر بهداشت، در محل سازمان غذا و دارو تشکیل شد. به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصمیم وزیر بهداشت و به دلیل حساسیتهایی که در بازار دارویی و تجهیزات پزشکی کشور وجود دارد، موضوع ایجاد قرارگاه تأمین مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی در سازمان غذا و دارو، کلید خورد و قرار شد فرماندهی این قرارگاه با وزیر بهداشت باشد. به دنبال این اظهار نظر وزیر بهداشت، عصر دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸، اولین جلسه این قرارگاه با حضور مدیران ارشد سازمان غذا و دارو، معاونان وزیر بهداشت و دیگر اعضای این قرارگاه، تشکیل شد. آنچه مسلم است، به دنبال اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر وجود امضاهای طلایی و رانت در بازار دارو، انتظار میرود که در اولین جلسه این قرارگاه، شفاف سازی برنامههای سازمان غذا و دارو، در دستور کار قرار گیرد. زیرا، بعد از اظهار نظر وزیر بهداشت، مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو استعفا داد و به دنبال آن، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، جای خود را به محمدرضا شانه ساز داد تا شاهد تغییر و تحول اساسی در سیاستهای دارویی و تجهیزات پزشکی باشیم. وزیر بهداشت، یکی از اهداف ایجاد قرارگاه سازمان غذا و دارو را سرعت بیشتر و آرایش مناسب و جهادی جدید و بسیج در مقابله با هجمهها عنوان کرده و گفته است که فرماندهی این قرارگاه با او خواهد بود تا برای شرایط پیچیده جدید، سازماندهی مناسب داشته باشیم. سعید نمکی، یکی دیگر از اهداف ایجاد قرارگاه سازمان غذا و دارو را، گشودن درها به روی تولیدکنندگان و تمام ذی نفعان عنوان کرده و گفته است که نگذاریم آنها از پیچ و خمهای بوروکراتیک اداری خسته شوند، چون سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی که جزو لاینفک آن است، نباید محلی باشد که مردم را در نظام بوروراتیک خسته کند.

گذاشتن نظر