اخبار

شاهد پیشرفت‌های خوبی در حوزه "ژن‌درمانی" کشور هستیم

۱۳۹۸ سه شنبه ۱۷ ارديبهشت

شاهد پیشرفتهای خوبی در حوزه ژندرمانی کشور هستیم: رئیس پنجمین سمپوزیوم ژنتیک و سلولهای بنیادی با بیان اینکه در حال حاضر در سطح دنیا در حوزه پزشکی شاهد اتفاقات جدی هستیم و باید با این حرکت همگام باشیم، گفت: در حوزه ژن درمانی شاهد پیشرفتهای خوبی هستیم. به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ امیرعلی حمیدیه رئیس پنجمین سمپوزیوم ژنتیک و سلولهای بنیادی با رویکرد ژن درمانی که به همت ستاد توسعه علوم و فناوری سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری و با همکاری مرکز طبی کودکان برگزار شد، اظهار کرد: سمپوزیومها باید مسائل نو و نیاز آینده را به چالش بکشند تا محققان و جوانان خلاق ایرانی ترغیب شده و هم پای گروههای پیشرو در این مسیر قدم بردارند تا ایران نیز همگام با قافله علمی دنیا حرکت کند همچنان که تا امروز در حوزه ژندرمانی شاهد پیشرفتهای خوبی هستیم. دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری خاطرنشان کرد: همزمان با انقلاب صنعتی، ایران از حرکت این قطار شتابان عقب ماند و همین موضوع باعث عدم پیشرفتمان در برخی حوزهها شد؛ در حال حاضر در سطح دنیا در حوزه پزشکی شاهد اتفاقات جدی هستیم و باید با این حرکت همگام باشیم؛ هر گونه درنگ، در آینده هزینههای بسیاری را به دنبال خواهد داشت. امروز زمان آن است که به مدد همت دانشجویان و اساتید نام ایران پرآوازه شود. همچنین رضا شروین بدو رئیس مرکز طبی کودکان، این رویداد را عامل پیوند فعالیتهای حوزه ژندرمانی با سایر فعالیتهای حوزه پزشکی دانست. در بخش بعدی مراسم علی اکبر حق دوست رئیس پژوهشکده آینده پژوهی سلامت در خصوص تاثیر حوزه پزشکی بر آینده انسانها ارائه داد و گفت: در طول تاریخ انسانها همواره آرزوهای بزرگی در سر داشتند که بسیاری قرن 21 را زمان پاسخگویی آنها میدانستند؛ داشتن عمری جاودانه، سعادتمندی و داشتن نیروی ماورا الطبیعه از جمله این آرزوهاست. وی ادامه داد: به نظر میرسد از میان این آرزوها تحقق دو آرزو یعنی عمر جاودانه و داشتن قدرت ماورایی از مسیر پیشرفت در حوزه سلولی، مولکولی و ژنتیک محقق میشود و مستقیم با این مفاهیم در ارتباط است. وی ابراز امیدواری کرد با تقویت فرهنگ کار گروهی، تلاش، امید و با برنامه میتوان در این حوزه حرکت کرد.

گذاشتن نظر