اخبار

با ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) بیشتر آشنا شویم:

۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۱ ارديبهشت

با ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) بیشتر آشنا شویم: عفونت به ویروس پاپیلومای انسانی (Human Papiloma Virus) اغلب علامتی ندارد و خودبخود خوب میشود. اما در بعضی از افراد باقی میماند و تبدیل به زگیلها و ضایعات پیش سرطانی می شود. این ضایعات پیش سرطانی ممکن است تبدیل به ضایعات سرطانی در رحم، واژن، آلت تناسلی مردها، مقعد، دهان و یا گلو شود. تقریباً تمام سرطان های رحم(Cervix Cancer) توسط دو نوع ویروس: نوع 16 و 18 اتفاق می افتد. انواع 6 و 11 علل مشترک ضایعات واژنی و پاپیلومای حلقی هستند. ویروس HPV یک DNA ویروس است از خانواده پاپیلوما ویروس (Papiloma Virus) است که 170 نوع از آن شناخته شده است. بیش از 40 نوع از آنها سبب عفونتهای منتقل شونده از راه آمیزش جنسی را سبب میشوند. فاکتورهای خطر در ابتلا به انواع مقاوم این نوع ویروس شامل سیستم ایمنی ضعیف، شرکای جنسی متعدد، سیگار کشیدن میباشد. این ویروس فقط انسان را مبتلا میکند و یک فرد ممکن است به بیش از چند نوع مبتلا شود. واکسن ویروس HPV میتواند در پیش گیری کمک کند و بهتر است در سنین 9 تا 13 سالگی زده شود. آزمایشهای غربالگری سرطان رحم مانند تست پاپا نیکولا و یا نگاه کردن به دهانه رحم بعد از استعمال اسید استیک میتواند در تشیخص زود هنگام کمک کند. این ازمایشهای غربالگری منتهی به نتایج خوبی در درمان میشود. همچنین این ازمایشهای غربالگری سبب کاهش در تعداد موارد ابتلا و نیز تعداد مرگ و میرهای ناشی از این ویروس شده است. ویروس HPV شایعترین عامل عفونتهای منتقل شونده از راه آمیزش جنسی در سرتاسر جهان است.

گذاشتن نظر