اخبار

استقرار بانک خون در مرکز درمان ناباروری ابن سینا

۱۳۹۸ يکشنبه ۸ ارديبهشت

استقرار بانک خون در مرکز درمان ناباروری ابن سینا مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا موفق به دریافت گواهی نامه استقرار نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده ها (هموویژولانس) از سازمان انتقال خون شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این مرکز جزو معدود مراکز جراحی محدود است که موفق به دریافت این مجوز شده است. سابقاً نیز بانک خون این مرکز با برخورداری از کد مربوط به سازمان انتقال خون از مجوز مربوطه برخوردار بود و پیرو دستورالعمل جدید مبنی بر لزوم دریافت گواهی نامه و مجوز استقرار بانک خون در این مرکز، اقدامات مقتضی و الزامات درخواستی وزارت بهداشت صورت پذیرفت. از جمله این الزامات، گذراندن دورههای مربوط به هموویژولانس توسط تمامی گروههای مرتبط با شبکه مصرف فراوردههای خونی اعم از کادر اتاق عمل، کادر بخش بستری، کادر آزمایشگاه و کلیه پزشکان و متخصصین مستقر در مرکز درمان بود. مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا وابسته به جهاد دانشگاهی از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را آغاز نموده و توانسته است این مرکز با بهترین میزان موفقیت و بارداری مجموعه کامل آزمایشگاههای تشخیص طبی، پاتولوژی، جنین شناسی، ایمونولوژی و فلوسایتومتری، ژنتیک، آندرولوژی و، را که مورد نیاز زوجین نابارور است در این مجموعه راه اندازی نماید و زوجینی که به این مرکز مراجعه میکنند تمامی خدمات آزمایشگاهی را در محل مرکز با بالاترین دقت و کوتاهترین زمان ممکن دریافت میکنند.

گذاشتن نظر