اخبار

مواد نگهدارنده خوراکی عامل افزایش ریسک دیابت و چاقی

۱۳۹۸ شنبه ۷ ارديبهشت

محققان دانشگاه هاروارد هشدار می دهند؛ مواد نگهدارنده خوراکی عامل افزایش ریسک دیابت و چاقی مطالعه جدید نشان داده است که نگهدارنده های خوراکی متداول موجب افزایش میزان برخی هورمون های مرتبط با ریسک چاقی و دیابت می شود. به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه محققان دانشگاه هاروارد نشان میدهد پروپیونات که زنجیره کوتاه اسیدچرب بوده و مانع از کپک زدگی محصولات خوراکی میشود، میتواند موجب بروز مقاومت انسولین شود. طبق نتایج این مطالعه، قرارگیری طولانی مدت موشها در معرض این ماده شیمیایی منجر به اضافه وزن هم شد. قبلاً محققان عنوان کرده بودند که مواد مورد استفاده برای آماده سازی یا نگهداری مواد خوراکی ممکن است فاکتور سهیم در ابتلاء به دیابت باشند، اما این رابطه در سطح مولکولی همچنان ناشناخته بود. گوکان هاتامیسلیگیل، سرپرست تیم تحقیق، در این باره میگوید: پی بردن به تأثیر مواد نگهدارنده بر متابولیسم در سطح مولکولی و سلولی میتواند به ما کمک کند تا به راهکاری ساده و کارآمد برای جلوگیری از اپیدمی چاقی و دیابت دست یابیم. محققان در مطالعات خود دریافتند این اسید چرب به سرعت موجب فعال شدن سیستم عصبی سمپاتیک شده و در نهایت منجر به افزایش هورمونها میشود. به گفته محققان، این هورمونها موجب میشوند سلولهای کبد موشها گلوکز بیشتری تولید کنند که مشخصه اصلی بیماری دیابت است. در این مطالعه به نیمی از شرکت کنندگان وعده غذایی حاوی یک گرم پروپیونات و به گروه دیگر دارونما داده شد. نتایج نشان داد در مصرف کنندگان پروپیونات، افزایش چشمگیری در هورمونها مشاهده شد. این مسئله بیانگر آن است که پروپیونات مختل کننده متابولیکی است که موجب افزایش ریسک دیابت و چاقی در انسان میشود. درحالیکه سازمان غذا و دارو آمریکا، پروپیونات را به عنوان یک ماده نگهدارنده ایمن در نظر میگیرد، اما یافتههای جدید بیانگر آن است که باید تحقیقات بیشتری در مورد پروپیونات انجام شود.

گذاشتن نظر