اخبار

سخنگوی کمیسیون بهداشت: موافق طرح ممنوعیت تحصیل پزشکان عمومی هستم

۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت

سخنگوی کمیسیون بهداشت: موافق طرح ممنوعیت تحصیل پزشکان عمومی هستم سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص طرح ممنوعیت تحصیل پوسته پزشکان عمومی اظهار داشت: من موافق اجرای این طرح هستم. به گزارش خبرگزاری فارس، پویش رسیدگی به ممنوعیت ادامه تحصیل پزشکان عمومی که به 11 هزار امضا رسیده است مخالفان بسیاری را دربرداشته به طوری که حامیان این پویش نسبت به طرح وزارت بهداشت مبنی بر عدم ادامه تحصیل پزشکان عمومی و تحصیل آنها به مدت 3 سال معترض هستند. به همین دلیل در راستای بررسی بیشتر این مطالبه مردمی، فارس من پیگیر ماجرا شده است. در همین راستا حیدرعلی عابدی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص طرح ممنوعیت تحصیل پوسته پزشکان عمومی اظهار داشت: من موافق اجرای این طرح هستم. وی گفت: اجرای این طرح باعث خواهد شد تا افراد پس از گذراندن دورههای تخصصی و کسب تجربه راهی مقاطع بالاتر خواهند شد. عابدی تصریح کرد: انجام این کار باعث میشود پزشکان از دانش کافی برخوردار باشند و مقطع بعدی را ادامه دهند، و در مقاطع بالاتر از آن استفاده کنند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه این طرح موفق خواهد بود گفت: این طرح لزوما نیازمند تصویب قانون نخواهد بود و اجرای آن جزو اختیارات وزیر بهداشت است.

گذاشتن نظر