اخبار

فایده مصرف پروتئین بیشتر برای سلامت استخوان ها

۱۳۹۸ شنبه ۳۱ فروردين

مطالعات نشان می دهد؛ فایده مصرف پروتئین بیشتر برای سلامت استخوان ها محققان در بررسی های جدید خود دریافتند رژیم غذایی سرشار از پروتئین که همراه با مصرف کافی کلسیم باشد برای سلامت افراد بزرگسال مفید و سودمند است. به گزارش خبرنگار مهر، رنه ریزولی، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ژنو سوئیس، در این باره میگوید: مصرف کافی پروتئین رژیمی همراه با کلسیم برای رشد مطلوب استخوانها در کودکان و حفظ سلامت استخوانها در تمامی سنین مهم است. از اینرو باید به این افسانه پایان داد که مصرف زیاد پروتئین موجب افزایش اسید شده و به سلامت استخوانها آسیب میرساند. وی در ادامه میافزاید: ما با بررسی افراد مسن دریافتیم که مشکل آنها وجود بیش از اندازه پروتئین نیست، بلکه وجود بیش از اندازه کم پروتئین است. به گفته محققان این بررسیها اثبات میکند که رژیم غذایی متعادل همراه با مصرف کافی پروتئین، بدون توجه به منبع حیوانی یا گیاهی آن، برای سلامت استخوانها مفید است. این مسئله بخصوص برای سالمندان مبتلا به پوکی استخوان و افراد دچار سوءتغذیه ناشی از بیماریهای حاد یا مزمن یا در حال بهبودی از آسیب و صدمه استخوانی بسیار حائز اهمیت است. یافتههای مهم این بررسی نشان میدهد ریسک شکستگی لگن تا حدود زیادی با مصرف بالا پروتئین رژیمی کاهش مییابد. همچنین تراکم استخوان که عامل تعیین کننده در استقامت استخوانها است، رابطه مثبتی با مصرف پروتئین رژیمی دارد. مصرف پروتئین و کلسیم همراه باهم در محصولات لبنی دارای تأثیرات مثبتی بر هورمونهای کالسیوتروپیک، نشانگرهای عملکرد استخوان و تراکم استخوان است. اگرچه فواید پروتئینهای رژیمی همراه با مصرف کافی کلسیم مشاهده میشود. همچنین مشخص شده است که هیچ نشانه مستقیمی از روند پیشرفت پوکی استخوان، شکستگی استخوان یا تغییر در استفاده از استخوانها در رابطه با افزایش اسید ناشی از یک رژیم غذایی متعادل وجود ندارد.

گذاشتن نظر