اخبار

امکان افزایش تعرفه‌های پزشکی وجود ندارد

۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۸ فروردين

امکان افزایش تعرفههای پزشکی وجود ندارد: سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود امکان افزایش تعرفههای پزشکی وجود ندارد. حیدر علی عابدی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس در خصوص اعتراضهای وارد شده به تعرفههای پزشکان گفت: امسال شورای عالی بیمه بر اساس وضعیت اقتصادی کشور اقدام به تعرفهگذاری کرده است، پزشکان کشور همیشه در شرایط سخت اقتصادی در کنار مردم بودهاند و امسال نیز توقع میرود با درک کردن شرایط اقتصادی فعالیت خود را ادامه دهند. وی افزود: برای عبور از تنگناهای اقتصادی لازم است تمام اقشار جامعه از جمله پزشکان همراهیهای لازم را داشته باشند. عابدی با اشاره به اظهارات عضو شورای عالی نظام پزشکی در خصوص مغایرت میزان افزایش تعرفهها با مصوبات قانونی برنامه پنجم و ششم توسعه گفت: براساس این برنامه قرار نبود کشور در محاصره اقتصادی قرار گیرد اما در حال حاضر فشارهای اقتصادی بر جامعه وارد شده و لازم است پزشکان با درک این موضوع باری از دوش مردم بردارند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود امکان افزایش تعرفهها وجود ندارد.

گذاشتن نظر