اخبار

جزئیات حقوق ومزایای سال۹۸ کارگران/مزد خود را چگونه محاسبه کنیم؟

۱۳۹۸ جمعه ۱۶ فروردين

مهر گزارش میدهد؛ جزئیات حقوق ومزایای سال۹۸ کارگران/مزد خود را چگونه محاسبه کنیم؟ جزئیات میزان حقوق و مزایای کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی برای سال ۹۸ اعلام شد. به گزارشخبرنگار مهر، در واپسین روزهای سال ۹۷دستمزد سال ۹۸ کارگران و کارکنان مشمول قانون کارو تأمین اجتماعی پس از نشست دوازده ساعته شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی با وزیر کار تعیین شد. میزان افزایش دستمزد کارگران برای دو گروه از کارگران حداقلی بگیر و سایر سطوحمزدی به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت. کارگران حداقلی بگیر، کارگرانی هستند که برای اولین بار در سال جاری وارد بازار کار میشوند و سابقه فعالیت در بازار کار را ندارد. دستمزد این گروه از کارگران (اعم از قرارداد دائم یا موقت) با افزایش ۳۶.۵ درصدی نسبت به حقوق پایه سال گذشته از ابتدای سال جاری روزانه مبلغ ۵۰۵,۶۲۷ ریال تعیین شده است. بر این اساس، دستمزد پایه کارگران حداقلی بگیر در سال ۱۳۹۸ از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان در سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان افزایش یافت. علاوه بر این، به این گروه از کارگران حق بن کارگری به صورت نقدی به میزان ۱۹۰ هزار تومان و حق مسکن به میزان ۱۰۰ هزار تومان در هر ماه تعلق میگیرد. حق بن کارگری در سال گذشته ۱۱۰ هزار تومان و حق مسکن نیز ۴۰ هزار تومان بود. همچنین برای کارگران دارای فرزند زیر ۱۸ سال، به ازای هر فرزند ۱۵۱ هزار و ۶۸۸ تومان به عنوان حق اولاد پرداخت میشود. لازم به ذکر است، همه ردیفهای مذکور به جز حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی از فروردین ماه باید در فیشهای حقوقی اعمال شود. افزایش حق مسکن تنها ردیف فیش حقوقی است که با وجود تصویب در شورای عالی کار باید به تصویب هیأت وزیران نیز برسد. بنابراین تا پیش از تصویب هیأت وزیران، حق مسکن در سال ۹۸ به میزان ۴۰ هزار تومان سال قبل اعمال میشود. دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه چگونه محاسبه میشود؟ اما دستمزد کارگرانی که بیش از یکسال سابقه کار دارند، متفاوت از کارگران حداقلی بگیر افزایش یافت. دستمزد این کارگران که تحت عنوان سایر سطوحمزدی شناخته میشوند به صورت ترکیبی از درصد و رقم ثابت برای سال ۹۸ محاسبه میشود. به این ترتیب، دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه، ۱۳ درصد نسبت به حقوق پایه سال ۹۷ به اضافه دو میلیون و ۶۱۱ هزار و ۴۸۲ ریال افزایش یافت. نکته ضروری اینکه تمام کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار مشمول دریافت پایه سنواتی هستند که علاوه بر افزایش ۱۳ درصدی و رقم ثابت، باید به حقوق پایه آنها اضافه شود. بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان دارای یک سال سابقه کار یا کارکنانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت پایه سنواتی میشوند که این مبلغ باید به حقوق پایه کارگران اضافه شود تا به تناسب در اضافه کار، عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین پایه سنواتی نباید به عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

گذاشتن نظر