اخبار

پيام تبريك كاربر ِِDONYA66 : " نگاهت به جلوه ای خدا چون میکروسکوپ، سرعت پیشرفتت چون سانتریفیوژ، محاسبه عملت چون سل کانتر، گرمای وجودت چون بن ماری باشد. روز علوم ازمایشگاهی مبارک. "

۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۹ فروردين

گذاشتن نظر