اخبار

یارانه تغذیه دانشجویان علوم پزشکی حذف شد/راه‌اندازی خوابگاه‌های مشارکتی به جای خودگردان

۱۳۹۲ چهارشنبه ۲۳ مرداد

مدیر امور رفاهی معاونت دانشجویی وزارت بهداشت در گفت وگو با فارس: یارانه تغذیه دانشجویان علوم پزشکی حذف شد/راهاندازی خوابگاههای مشارکتی به جای خودگردان مدیر امور رفاهی معاونت دانشجویی وزارت بهداشت گفت:قبلاً ما اعتبار تغذیه را به صورت یارانه میگرفتیم اما الان از سرجمع اعتبارات دانشگاه،بودجهای را به این موضوع اختصاص دادهایم که با توجه به گرانیهای اخیر، افزایش زیادی هم نداشته است. پونه جهانگیری در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس گفت: آیین نامه خوابگاه مشارکتی دانشجویاندر حال تدوین است.البته دستاندازهای زیادی بر سر راه ابلاغ این آیین نامه وجود دارد اما تا حدودی دور از انتظار نیست چون موانع حقوقی آن باید برطرف و شفاف شود تا دانشجو و دانشگاه دچار مشکل نشود. وی ادامه داد: در این آیین نامه، مشارکت در هزینه اتفاق میافتد به طوری که 50 درصد هزینه را دانشجو میدهد و 50 درصد دیگر را دانشگاه پرداخت میکند. جهانگیری گفت: خوابگاه مشارکتی مانند خوابگاه خودگردان نیست در این خوابگاههای کل هزینه را دانشجو می دهد و هیچگونه نظارتی بر آن وجود ندارد در حالی که نظارت باید در خوابگاه مشارکتی وبا دانشگاه باشد. مدیر امور رفاهی معاونت دانشجویی وزارت بهداشت تصریح کرد: دانشجو نباید در پرداخت هزینهها رها شود و مشکلات را خود به تنهاییحل کند. وی با اشاره به اینکه آیین نامه مشارکتی به گونهای تدوین شده که طرف قرارداد دانشگاه است گفت: به این ترتیب طرف حساب هزینهها دانشجویی که به تنهایی از شهرستان برای تحصیل به تهران آمده نیست چون به محیط آشنانیست و باید هزینه ها را نیز متقبل شود. جهانگیری افزود: میتوان در 50 درصدی که دانشجو در هزینهها مشارکت دارد از وام هایی که صندوق رفاه دانشجویی پرداخت میکندیا برابر با وام ودیعه مسکنی که به دانشجو داده میشود با صندوق رفاه رایزنی کنیم تا به دانشجو کمک شود. وی ادامه داد: به این ترتیب دانشجویانی که در خوابگاه مشارکتی خواهند بود در اولویت دریافت وام و تسهیلات از صندوق راه دانشجوییقرار میگیرند. مدیر امور رفاهی معاونت دانشجویی وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت با راهاندازی این خوابگاههای مشارکتی در مقابل خوابگاههای خودگردان مقاومت کرده است.چون در خودگردان همه چیز برعهده بخش خصوصی است و دولت هیچگونه کاری با دانشجو ندارد و به دانشجو به راحتی می گوید خوابگاه ندارد. حذف یارانه ژتون تغذیه دانشحویان وی در مورد ژتون تغذیه دانشجویان علوم پزشکی نیز گفت: با تلاش انجام شده از سوی وزارتخانههای بهداشت و علوم، تغذیه جزء اولویت دوم قرار گرفته و اینکه گفته شده با توجه به گرانیبا تغییر مواجه میشود، صحت ندارد. وی گفت: البته قبلاً ما اعتبار تغذیه دانشجویان را به صورت یارانه میگرفتیم اما الان از سرجمع اعتبارات دانشگاه ،بودجهای را به این موضوع اختصاص دادهایم که با توجه به گرانی های اخیر افزایش زیادی هم نداشته، اما به هیچ عنوان سیاستی برای تغییر این ژتون ها نداریم و ژتون هر سه نوبت صبحانه،ناهار و شام داده میشود. منبع: سايت فارس نيوز

گذاشتن نظر