اخبار

تمام سرنگهای چینی با تأیید مؤسسه استاندارد وارد شده | هیچ آلودگی تاکنون تأیید نشده است

۱۳۹۲ سه شنبه ۱۵ مرداد

مدیرکل تجهیزات پزشکی در گفتوگو با فارس: تمام سرنگهای چینی با تأیید مؤسسه استاندارد وارد شده/هیچ آلودگی تاکنون تأیید نشده است مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: تمام سرنگهای چینی طبق استاندارد ملی مؤسسه استاندارد و با تأییدیه این مؤسسه وارد کشور شده و تاکنون هیچ آلودگی دیده نشده است، کسانی که ادعای آلودگی دارند باید آن را اثبات کنند. وزارت بهداشت فعلاً این ادعا را رد نمیکند اما نتایج بررسی مجدد این سرنگها شنبه اعلام میشود. حسین کیوان در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، افزود: نامه موسسه استاندارد درباره آلودگی سرنگهای چینی دیروز به دست ما در وزارت بهداشت رسید، اما همه این سرنگها که از دو یا 4 برند چینی با حجم حدود 5 تا 6 میلیون دلار وارد کشور شدهاند، مشمول استاندارد اجباری موسسه استاندارد هستند و هیچ سرنگی بدون تأییدیه موسسه استاندارد از گمرک ترخیص نمیشود. مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ادامه داد: ما در وزارت بهداشت اکنون مشغول بررسی مجدد ادعای آلودگی سرنگهای چینی هستیم و نتیجه این بررسیها تا شنبه اعلام می شود. وی گفت: تمام سرنگهای وارداتی با ارز مرجع 1226 تومانی وارد کشور شده و بیش از 5 میلیون دلار ارز دولتیگرفته است بنابراین تا زمانی که آلودگی آنها احراز نشده، نمیتوانیم آنها را از بازار جمع آوری کنیم زیرا معنای آن دود شدن 5 میلیون دلار ارز مرجع دولتی و بیت المال است. بنابراین نمی توانیم با تعجیل در این زمینه تصمیم بگیریم. کیوان ادامه داد: اگر احراز شود که سرنگ آلوده وارد کشور شده است. اولاً مدعی باید ثابت اعلام کند که چه نوع آلودگی است. آیا آلودگی شیمیایی است یا میکروبی و بیولوژیک .دوم اینکه شرکت وارد کننده و نماینده موسسه استاندارد که کیفیت آن را تأیید کرده است باید پاسخگو باشد. مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: حتی در صورت احراز آلودگی سرنگها هیچ اتهامی متوجه وزارت بهداشت نیست زیرا سرنگ، مشمول استاندارد اجباری و تحت نظارت موسسه استاندارد است. وی اضافه کرد: تاکنون هیچ نوع آلودگی در سرنگهای وارداتی اثبات نشده است و ادعاهای مطرح شده، مبنای علمی ندارداما اگر اثبات شود میتواند یک بحران ملی باشد و سازمان پدافند غیر عامل باید وارد عرصه شود چون ممکن است عمدی برای آسیب زدن به سلامت مردم ما پشت پرده باشد. وی گفت: اگر سرنگهای ادعا شده مشمول نظارت موسسه استاندارد نبوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده باشند، اولاً حجم آن نمیتواند زیاد باشد دوم اینکه ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز در این زمینه مسئول است. منبع: خبرگزاري فارس

گذاشتن نظر