اخبار

اگر مي خواهيد خوش بين شويد قهوه بيشتر بنوشيد

۱۳۹۱ شنبه ۲۰ آبان

قهوه نوشها خوش بینتر هستند دانشمندان میگویند نوشیدن قهوه به خوش بینی کمک میکند. دانشمندان آلمانی به این نتیجه رسیدهاند که مصرف قهوه سرعت و دقت مغز در تشخیص کلمات با بار معنایی مثبت را افزایش می دهد. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از روزنامه روسی پراودا، دانشمندان دانشگاه رور آلمان در تحقیقی که روی داوطلبان 19 تا 32 ساله انجام دادند، متوجه افزایش شاخصهای مربوط به شناخت کلمات مثبت در اشخاصی شدند که قهوه مینوشند. به اعتقاد این دانشمندان، کافئین موجود در قهوه فعالیت سیستم مرکزی عصبی را افزایش میدهد، و مصرف قهوه به میزان کافی (دو تا سه فنجان در روز) موجب بهبود تفکر منطقی و سرعت واکنشهای رفتاری انسان میشود. در عین حال وقتی عواطف مثبت یا منفی با یک شئی معینی در ارتباط باشند، خاطرات پایدارترند. شناسایی تأثیر کلمات مثبت بر اثر تأثیر خاص کافئین بر بخشی از مغز که مسئول شناخت گفتار و زبان میباشد روی میدهد. پیش از این، دانشمندان از تأثیر مثبت بوی نان تازه بر انسان به عنوان سمبل گرما و آسایش سخن گفته بودند.

گذاشتن نظر