اخبار

استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمره یک درصد دانشمندان جهان

۱۳۹۱ شنبه ۱۶ ارديبهشت

استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمره یک درصد دانشمندان جهان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس آخرین رتبه بندی پایگاهESI در زمره یک درصد دانشمندان جهان قرار گرفت. به گزارش وب دا، بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از پایگاه (Essential science indicators ) در کشور آمریکا که در تاریخ اول می سال 2012 (اردیبهشت ماه ) اعلام شد دکتر حسین حسین زاده استاد دانشکده دارو سازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فهرست یک درصد اول دانشمندان جهان در گرایش دارو شناسی و سم شناسی قرار گرفت. در بررسی های انجام شده از سوی این پایگاه از بین 323800 محقق با گرایش دارو شناسی و سم شناسی دکتر حسین حسین زاده رتبه دو هزار و 568 را کسب کرده است و به طور متوسط ارجاع به مقالات ایشان 83/11 مورد می باشد. استاد دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این زمینه اظهار داشت : معیار ورود به فهرست دانشمندان یک درصد برتر در هر گرایش علمی، کسب تعداد معین ارجاع به مقالات منتشر شده در پایگاه اطلاعات علمی (ISI Web of Scienc ) براساس آستانه های مشخص شده برای هر گرایش علمی می باشد. دکتر حسین حسین زاده با اشاره به اینکه انتخاب دانشمندان برتر جهان هر دو ماه یک بار از سوی این پایگاه و بر اساس بازه زمانی 10 سال قبل از اول ژانویه 2002 الی فوریه 2011 انجام می شود خاطر نشان کرد : بر این اساس 9 نفر از سطح کشور در گروههای پزشکی انتخاب شدند که هشت نفر از اساتید در دانشگاه تهران هستند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درخصوص تعداد مقالات ارائه در پایگاههای بین المللی اظهار داشت : تا کنون 200 مقاله از اینجانب در پایگاههای بین المللی از جمله ISI ( 83مقاله) و اسکوپوس(119مقاله) نمایه شده است. پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد : به طور کل و در 21 گرایش علمی مورد بررسی قرار گرفته از سوی این پایگاه 59 دانشمند از دانشگاههای مختلف کشور و در رشته های مختلف جزء یک درصد جهان قرار گرفتند. استاد دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت علمی کشور و جایگاه آن در منطقه و دیگر کشورهای جهان خاطر نشان کرد : بر اساس مقاله ای که در نشریه بین المللی نیچر به چاپ رسیده است کشورمان در حال حاضر از نظر رشد علمی در منطقه رتبه اول را به خود اختصاص داده است، اما برای دستیابی به مرجعیت جهان اسلام که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست باید پژوهشگران و محققان تلاش بیشتری داشته باشند. دکتر حسین حسین زاده با بیان اینکه کشورمان در عرصه تمدن و علم سابقه درخشانی دارد و بسیاری از منابع علمی دانشمندان ایرانی در دانشگاههای اروپایی تدریس می شده است خاطر نشان کرد : وجود محققان و پژوهشگران توانمند و پتانسیل و ظرفیتهای مناسبی که در کشور است دستیابی به جایگاه برتر در منطقه و مرجعیت علمی با تلاش دست یافتنی است. استاد گروه فارماکولوژی و زهر شناسی دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص راهکارهای افزایش تحقیقات و پژوهش در دانشگاه خاطر نشان کرد : برای دستیابی به موفقیتهای علمی در کنار تشویق، حمایت و ارائه امکانات به نخبگان و بزرگان از سوی مسئولان،باید توقعات کم شود و از امکانات محدود کارهای بزرگ خلق کرد. دکتر حسین حسین زاده در خصوص شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نقش دانشگاهها برای اجرای منویات ایشان خاطر نشان کرد : سخنان و عناوینی که مقام معظم رهبری تعیین می فرمایند مربوط به یک برهه از زمان و سال نیست و باید در تمامی سالها جاری و ساری باشد و پژوهشگران و محققان دانشگاهها نیز با تولید علم و توسعه علوم نرم افزاری در راستای دستیابی به تجهیزات و داروهایی استراتژیک نقش موثری در خودکفایی کشور می توانند ایفا کنند. دکتر حسین حسین زاده استاد گروه فارماکولوژی و زهر شناسی دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از بژوهشگران برتر این دانشگاه به شمار می رود که تا کنون موفق به کسب عناوین برتر کشوری از جمله کسب رتبه اول در بخش علوم دارویی هفتمین جشنواره کشوری رازی، کسب رتبه دوم در بخش علوم دارویی دوازدهمین جشنواره رازی، پژوهشگر نمونه در سطح کشور، استاد نمونه دانشگاه در پنج سال متوالی، استاد نمونه کشوری به انتخاب انجمن متخصصین علوم دارویی، پژوهشگر برتر استان، پژوهشگر برگزیده جشنواره 30 خدمت کشوری، پژوهش برتر دومین مرحله شانزدهمین جشنواره کشوری رازی، پژوهشگر برتر دانشکده دارو سازی، کسب رتبه دوم طرح برگزیده استان خراسان رضوی و پژوهشگر برتر دانشگاه شده است.منبع: سایت خبری و ب د ا

گذاشتن نظر