اخبار

دومین لوح کیفیت از طرف کمپانی CALBIOTECH برای آزمایشگاه ... صادر شد

۱۳۹۱ چهارشنبه ۱۶ فروردين

همانگونه که در خبرها آمده بود، دومین لوح کیفیت کمپانی CALBIOTECH امریکا در زمینۀ تست های هورمونی پس ازآزمایشگاه بیمارستان امام خمینی کرمانشاه برای آزمایشگاه پاستور رفسنجان صادر شد. این آزمایشگاه به مسئولیت فنی سرکار خانم دکتر فاطمه محسنی مقدم و با زحمات قابل تقدیر سرکار خانم وحیده نوری موفق شد بیش از 40 گواهی کنترل کیفی از واحد کنترل کیفی شرکت فارمد آوران سبز دریافت نماید. دریافت این تعداد گواهی که در نهایت منجر به صدور لوح کیفیت برای آزمایشگاه پاستور رفسنجان گردید بیانگر کیفیت بالای انجام تست های هورمونی در این مرکز بوده و شرکت فارمد آوران سبز نیز با ارسال هدیه ای به رسم یادبود قدردانی خود را از مشارکت ایشان در طرح کنترل کیفی فاسکو اعلام نموده است.

گذاشتن نظر