اخبار

تأیید و تقدیر کمپانی CALBIOTECH امریکا از آزمایشگاه های ایران

۱۳۹۰ چهارشنبه ۱۰ اسفند

با استقبال روز افزون مراکز آزمایشگاهی دولتی و خصوصی سراسر کشور از طرح پیشنهادی فاسکو در زمینه کنترل کیفی کیت های هورمونی CALBIOTECH با سرم کنترل های بین المللی BioRad و مستند سازی های مورد نیاز برای استاندارد سازی بخش هورمون شناسی آزمایشگاه ها ، هر روز شاهد پیوستن مراکز جدیدتری به این پروژه سراسری هستیم. یکی از مراکزی که سابقۀ مشارکت طولانی در این طرح را دارد آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی کرمانشاه می باشد که موفق به دریافت اولین لوح کیفیت از کمپانی CALBIOTECH امریکا شده است. این آزمایشگاه به مسئولیت فنی سرکار خانم دکتر عترت جوادی راد ، یکی از مراکز دولتی استان کرمانشاه می باشد که با تلاش سرکار خانم میترا صادقی در بخش هورمون شناسی ، به مرکزی معتبر برای انجام تست های هورمونی در استان تبدیل شده است. از دیگر مراکزی که به زودی موفق به دریافت لوح کیفیت از کمپانی CALBIOTECH امریکا می گردند، آزمایشگاه پاستور رفسنجان به مسئولیت فنی سرکار خانم دکتر فاطمه محسنی مقدم است که به همت سرکار خانم وحیده نوری توانسته بیش از 40 گواهی کنترل کیفی از واحد کنترل کیفی شرکت فارمد آوران سبز دریافت نماید. در این مسیر، تلاش فاسکو بر آن است تا بستری فراهم آورد که در آن مراکز آزمایشگاهی کشور ضمن برخورداری از محصولات با کیفیت، از پشتیبانی علمی و قابل اعتمادی همچون واحد علمی فاسکو و کمپانی CALBIOTECH استفاده نمایند.

گذاشتن نظر