جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه فارابي
آدرس خوزستان - اهواز - زيتون كارگري
 مسول فنی دكتر كدخدايي
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 12:00 ظهر - 3:00 بعدازظهر تا 7:00 شب
تلفن 0098-611-2243366
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه