جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه اميركبير
آدرس خوزستان - اهواز - كمپلو - خیابان امير كبير
 مسول فنی دكتر الهام مطوريان
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 12:00 ظهر - 3:00 بعدازظهر تا 7:00 شب
تلفن 0098-611-3369092-4
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه