جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه شفاء
آدرس خوزستان - اهواز - حمیدیه
 مسول فنی دكترعبدالحميد نقاش
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 صبح تا 6:00 بعدازظهر
تلفن 0098-611-2223800
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه