جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه مسجد سید
آدرس اصفهان - خيابان مسجد سید
 مسول فنی دکتر فریدون
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 صبح تا 6:00 بعدازظهر
تلفن 0098-311-3354041
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه