جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر یاران
آدرس اصفهان - خیابان شمس آبادی - جنب باشگاه فرهنگی ذوب آهن - ساختمان 245
 مسول فنی دکتر یاران
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 بعدازظهر
تلفن 0098-311-2241100
پست الکترونيک Yaranmajid@yahoo.com
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه