جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی میلاد
آدرس قم - ميدان امام - روبروي بيمه آسيا
 مسول فنی دكتر محمد رضا جواهريان
خدمات بيوشيمي هماتولوژي ايمونولوژي ميكروبيولوژي انگل شناسي تجزيه ادرار هورمون شناسي
ساعت کار 7 صبح تا 7 شب
تلفن 0098-251-6601263
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه