جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه اصفهان
آدرس اصفهان - خیابان شمس آبادی
 مسول فنی دکترمشتاقی - دکترتوکلی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 6:00 بعدازظهر
تلفن 0098-311-2364617
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه