جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر خدامي
آدرس ایلام - شهرستان آبدانان – میدان بسیج - بلوار شهید بهشتی شمالی
 مسول فنی دکترعلیرضا خدامی
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 صبح تا 6:00 بعدازظهر
تلفن 0098-849-223796
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه