جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دکتر صحتی
آدرس شهرستان آبادان – خیابان احمد آباد
 مسول فنی دكتر علیرضا نوید
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 صبح تا 12:00 ظهر- 4:00 بعدازظهر تا 8:00 شب
تلفن 0098-631-4420190
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه