جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سینا
آدرس هرمزگان - میناب - خیابان امام خیمنی - روبروی بیمارستان شهید بهشتی
 مسول فنی دكتر زرين نعل
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - ميكروبيولوژي - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-765-2223966
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه