جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان علي ابن ابي طالب
آدرس شهرستان رودان - بيمارستان علي ابن ابيطاب
 مسول فنی آقاي دكتر شكرخوار
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-766422-2096
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه