جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه لامارک
آدرس تهران - خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي - نبش خیابان هجدهم
 مسول فنی آقاي دكتر خوشنودي
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-88711817
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه