جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بیمارستان آپادانا
آدرس تهران - خیابان سپهبد قرنی - پلاك 217 - بيمارستان آپادانا
 مسول فنی دكتر مهدي احمدي
خدمات بيوشيمي هماتولوژي ايمونولوژي ميكروبيولوژي انگل شناسي تجزيه ادرار هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-88895180
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه