جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه کاوش
آدرس تهران - خيابان وليعصر - خيابان عباسپور(توانير) - ساختمان پزشكان شماره 4
 مسول فنی دكتر فيروز صالحيان
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-88775399
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه