جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه دكتر مومني
آدرس تهران - خيابان دستگردي(ظفر) - خيابان افشار - جنب خيابان آرش غربي - مجتمع خدمات درماني كوثر
 مسول فنی دكتر مومني
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمنی شناسی - ميكروب شناسی - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي - سرولوژی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-22228072
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه