جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبيولوژي نيكان
آدرس تهران - جنت آباد - نبش خيابان هفتم - مخابرات - پلاك 2
 مسول فنی دكتر فريدون شرفي
خدمات پاتولوژی - بيوشيمي - هماتولوژي - ايمنی شناسی - ميكروب شناسی - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي - سرولوژی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-44406746
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه