جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه کخ
آدرس کردستان - شهرستان سنندج - خيابان فلسطين-ساختمان پزشكان - 407
 مسول فنی دكتر مهين لطفي
خدمات بيوشيمي هماتولوژي ايمونولوژي ميكروبيولوژي انگل شناسي تجزيه ادرار هورمون شناسي
ساعت کار 7 صبح تا 7 شب
تلفن 0098-871-2252225
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه