جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پارت
آدرس تهران - خيابان آيت اله بهشتي - روبروي پمپ بنزين غربي - روبروي خيابان پاكستان - ساختمان 334
 مسول فنی دكتر شهناز شجاع
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمنی شناسی - ميكروب شناسی - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي - سرولوژی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-88755990
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه