جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه رسالت
آدرس تهران - بزرگراه رسالت - بين 16 متري دوم و 20 متري كرماني - پلاك 48
 مسول فنی دكتر سيد احمد حسيني
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمنی شناسی - ميكروب شناسی - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي - سرولوژی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-22519178
پست الکترونيک info@resalatlab.com
وب سايت www.resalatlab.com

تصاویر آزمایشگاه