جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد
آدرس تهران - خیابان پاسداران - بوستان نهم
 مسول فنی آقاي دكتر پروين
خدمات پاتولوژی - بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - میکروب شناسی - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-22549010
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه