جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه بيمارستان شريعت رضوي
آدرس تهران - مهر آباد جنوبي - روبروي پايگاه يكم شكاري
 مسول فنی دكتر نور بخش
خدمات بيوشيمي - هماتولوژي - ايمونولوژي - میکروب شناسی - انگل شناسي - تجزيه ادرار - هورمون شناسي
ساعت کار شبانه روزی
تلفن 0098-21-66692992
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه