جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آبان
آدرس تبریز - فلکه دانشگاه
 مسول فنی دکتر ابراهیم زاده
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 8:00 صبح تا 8:00 شب
تلفن 0098-411-6589858
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه