جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه کلینیک فرهنگیان
آدرس تبریز - خیابان هفده شهریور
 مسول فنی دکتر جلیلی
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 8:00 صبح تا 8:00 شب
تلفن 0098-411-5567874
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه