جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه افسریه
آدرس تهران - افسریه 20 متری - 15 متری دوم - خیابان 29 - کد پستی 1784774973
 مسول فنی دکتر امان اله صالحیان
خدمات بیوشیمی - هماتولوژی - سرولوژی - هورمون - انگل - میکروب
ساعت کار 7 صبح تا 9 شب
تلفن 0098-21-33146534
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه