جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه رازي
آدرس استان خوزستان - شهرستان آبادان - خيابان احمد آباد - خيابان يك اصلي
 مسول فنی دكتر عليرضا نويد
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-631-4420190
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه