جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه طبیب
آدرس تهران - خيابان 17شهريور - خيابان ورزشگاه - روبروي اداره پست
 مسول فنی خانم دكتر مومني
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-33136454
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه