جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آسایشگاه سالمندان كهريزك
آدرس تهران - جاده قم - بعد از بهشت زهرا - بلوار دكتر حكيم زاده - خيابان درختي
 مسول فنی دكتر شيوا پيله ور
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-21-55201616
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه