جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه درمانگاه شبانه روزي نارمك
آدرس تهران - نارمك - خيابان دكتر آيت - چهارراه تلفنخانه - خيابان 46 متري غربي
 مسول فنی دكتر بنكدار
خدمات هورمون شناسي - ايمونولوژي - بيوشيمي - هماتولوژي - سرولوژي - اورولوژي - انگل شناسي - پاتولوژي - ميكروب شناسي
ساعت کار شبانه روزي
تلفن 0098-21-77914587
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه