جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه آسیب شناسی دكتر اميرآبي
آدرس اردبیل - مقابل مسجد سرچشمه - جنب بانك تجارت مركزی - بن بست ياسمين
 مسول فنی دكتر اميرآبي
خدمات آسیب شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-451-2234078
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه