جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبیولوژی مهدیه
آدرس اصفهان - خيابان احمد آباد
 مسول فنی دكتر مژگان نعمت الهي
خدمات پاتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی - سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی - تجزیه ادرار
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-311-2284070
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه