جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه پاتوبيولوژي گلشهر
آدرس تهران - کرج - گلشهر - 45 متري گلشهر - چهارراه گلزار - شماره 154
 مسول فنی دكتر ژرويز مالك نژاد
خدمات پاتولوژی - بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-261-4559955
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه