جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه فرشاد
آدرس استان مازندران - شهرستان چالوس - خيابان شهيد منتظري
 مسول فنی دكتر بهمن رحيميان باجگيران
خدمات بیوشیمی - هورمون شناسی - هماتولوژی -سرولوژی - انگل شناسی - میکروب شناسی-ایمنی شناسی
ساعت کار 7:00 صبح تا 7:00 شب
تلفن 0098-191-2224683
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه