جستجوی آزمایشگاه
استان شهر
منطقه نام آزمايشگاه
رتبه
جستجو بر اساس حروف الفبا

بازگشت
نام آزمايشگاه سینا
آدرس زاهدان - خيابان اميرالمومنين - جنب داروخانه مركزي - ساختمان سينا
 مسول فنی دكتر حميد رضا محمد زاده
خدمات بيوشيمي هماتولوژي ايمونولوژي ميكروبيولوژي انگل شناسي تجزيه ادرار هورمون شناسي
ساعت کار 7:00 صبح تا 19:00 شب
تلفن 0098-541-3224566
پست الکترونيک
وب سايت

تصاویر آزمایشگاه